Folkemøter

«Ja til LIVET, Norge!» som et intiiativ fra Kristen Koalisjon Norge (KKN) hadde sin spede begynnelse den 30. april 1995 da pastor Jan-Aage Torp fikk med seg MF-professor Arvid Tångberg og biskop Per Lønning som medarrangører av et Ja til LIVET-møte på Eidsvolls Plass foran Stortinget. 

Da hadde mye av kristenfolket gitt opp håpet etter de høye forventnnger med 610.000 underskrifter mot abort i 1975 og 12.000 som marsjerte for livet gjennom Oslos gater i 1986.

I 1993-1994 tok «abortprestene» Børre Knudsen og Ludvig Nessa initiativet til samlinger i april på Spikersuppa og Universitetsplassen i Oslo i forbindelse med den internasjonale «Ja til LIVET!»-dagen. Her mervirket også den avsatte sognepresten Per Kørner, Pro Vita-lederen Ivar Belck-Olsen, komponisten Egil Hovland, Evangeliesenterets Ludvig & Lise Karlsen, MF-professor Arvid Tångberg, og pastor Jan-Aage Torp.

Men i fraværet av et slikt initiativ i 1995 tok pastor Torp og Seierskirken, sammen med Tångberg og Lønning, opp hansken for å unngå at abort-protesten stilnet, og det ble løftet opp til å kalles et KKN-arrangement. Trofast gjennomførte vi Ja til LIVET-møter hvert år (1995-1999) på våren på Eidsvolls Plass foran Stortinget.

Men sykdom, forfølgelse og død svekket oss, og mellom 2000 og 2017 - i sytten år - var KKN stille.

I 2018 kom vi igang igjen, og med større bredde enn på 25 år!

Møtene har alltid hatt et alvorlig budskap, men grunntonen er at vi hyller LIVET som Gud har gitt oss - fra unnfangelsen og til en naturlig død. Vi oppmuntrer familier og mammaer med sine babyer til å delta, samt eldre og handikappede. Vi deler ut farverike ballonger som vil understreke at vi feirer LIVET.

KKN arrangerer «Ja-til-LIVET-møtet» som en manifestasjon i hovedstaden.

I Europa foregår en kraftig oppvåkning for LIVET fra unnfangelsen og til en naturlig død. Meldingene fra Kroatia, Romania, Polen, Slovakia og Tsjekkia viser dette. 

Bildet øverst på siden er fra avisen Korsets Seier fredag 5. mai 1995 og viser Biskop Lønning idet han holder appell. Møteleder Jan-Aage Torp står ved siden. Ifølge avis-rapporten var det mer enn 200 mennesker til stede, men Politiet måtte sette opp gjerder for å beskytte talerne fra aggressive mot-demonstranter. Dette folkemøtet ble holdt på Eidsvolls Plass foran Stortinget, og var det første folkemøte mot abort i regi av Kristen Koalisjon Norge (KKN).

Powered by Cornerstone