Kampen om livets ukrenkelighet

Kampen om livets ukrenkelighet

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» (5. mosebok 30:19).

«Du skal ikke slå i hjel» (Det 5. bud - 2. mosebok 20:13)

«Det er fattigdom å beslutte at et barn må dø så du får leve slik du ønsker» (Moder Teresa)

«Amerika omfavner i økende grad en døds-kultur. På steder som Europa, hvor kristendom har vært på nedtur idet forførende krefter av sekularisme og materialisme er spredd ut over kontinentet, er det ikke overraskende å se at praktiseringen av eutanasi er så befestet. Eutanasi-bevegelsen, forkledd som ´verdig død´, vinner terreng» (Franklin Graham)

«Folk frykter smerte. Folk frykter døden. Frykten er det som har drevet frem eutanasi-lovgivning— men frykten må aldri bli fundamentet for sosial politikk. Det skal ikke være samfunnets rolle å hjelpe mennesker med å avslutte sitt liv. De fleste mennesker, når de er i livets sluttfaser, er redde for smerte, de er redde for forkastelse, de er redde for isolasjon. De ønsker ikke å være en byrde for sine familier. Men alle disse problemer kan løses ved f.eks. bedre smerte-håndtering, bedre støtteordninger, bedre familie-veiledning. La oss øse ressurser inn i å gjøre det lettere for folk å leve og ikke å dø» (Joni Eareckson Tada, forfatter og kvadraplegiker siden 1967)

«Eutanasi er et grovt brudd på Guds lov, etter som det er et bevisst og moralsk uakseptabelt drap av et menneske» (Pave Johannes Paulus II)

«Ikke alle moralske spørsmål bærer samme moralske tyngde som abort og eutanasi. Det kan være legitimt å ha ulike oppfatninger om krig og dødsstraff, men ikke om abort og eutanasi» (Pave Benedikt XVI)

«La oss si ´JA´til livet og ´NEI´ til døden!» (Pave Frans)

Powered by Cornerstone