Fosterreduksjon

Da abortloven ble vedtatt 30.mai 1978, var ikke fosterreduksjon en medisinsk mulighet. Stortinget har derfor aldri tatt stilling til spørsmålet om fosterreduksjon, bortsett fra at Stortinget avviste i 2017 et representantforslag fra Olaug V. Bollestad (KrF) og Kjersti Toppe (Sp) om å forby dette. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurderte det slik at abortloven åpner for abort på et av fostrene ved flerlinggraviditet. Helse- og omsorgsdepartementet ba sykehusene om å rette seg etter denne vurderingen.

Praksis i dag tilsier at det er det fosteret som ligger enklest til, som kan aborteres. Spørsmålet blir hvor lenge en slik tilfeldighet vil avgjøre hvilket foster som aborteres bort. 

Teknologien går stadig fremover, og en regner med at vi etter hvert kan se fosterets legning, evner og sjanse for å få ulike sykdommer mye tidligere enn før.

En mulig konsekvens av dette, sammen med en allerede dehumaniserende abortlov som ikke tar opp fosterreduksjon, er at foreldre kan abortere bort en tvilling utelukkende på grunn av dens kjønn og evner.

KKN mener at fosterreduksjon legitimerer sorteringssamfunnet, og vil arbeide for et absolutt forbud mot fosterreduksjon i Norge!

Powered by Cornerstone