En rettssak som er verd å huske

30. Mai 1996

Dommen falt idag i rettssaken mot 13 Ja til LIVET-aksjonister i Oslo Tingrett. De ble alle bøtelagt, subsidiært med fengselsstraff, for å ha oppholdt seg på gangen utenfor gynekologisk poliklinikk ved Aker sykehus i Oslo.

De 13 aksjonistene ble forsvart i retten av Advokat Sigurd J. Klomsæt.

Aktor var politiinspektør Hanne Kristin Rohde.

En rettssak som er verd å huskeDe 13 anti-abort-aksjonistene var aktivt til stede under hele det fem dager lange rettsmøtet

Alle 13 vitnet

Akjonistgruppen er medlemmer av Seierskirken, og ble ledet av Pastor Jan-Aage Torp. Samtlige 13 aksjonister vitnet i retten om sin overbevisning om at abort er drap på uskyldige babyer. En av aksjonistene hadde med seg sin baby som hun ammet under rettsmøtet.

Pastor Torp sa i retten at han påberopte seg nødretten. - Vi har bedt legene og personalet på Aker om å beskytte små mennesker, men de tilkalte isteden Politiet.

I tillegg til de 13 aksjonistene var det tre eksterne vitner som ble innkalt av Klomsæt.

Biskop Lønning

Det første eksterne vitnet var Biskop emeritus, dr. philos. Per Lønning som vitnet grundig om Bibelens syn på fosteret og på menneskets verdi, og han sammenlignet aksjonistenes handlemåte med kirkehistoriens forkjempere for menneskeverdet.

Professor Næss

Det andre vitnet var Professor i filosofi, dr, philos. Arne Næss som greide ut om Mahatma Ghandis filosofi om «ikke vold». Næss deler ikke aksjonistenes syn på abort, men han ga uttrykk for stor beundring for Torps fremgangsmåte som samstemmer med ghandismens beste idealer.

Dr. Weum

Det tredje vitnet var den 29-årige legen Sven Magne Weum som fortalte om sine erfaringer under turnustjenesten ved gynekologisk klinikk på Aker. «Hele sykehuset var gjennomsyret av de høyeste idealer om å verne om livet, bortsett fra på abortklinikken. Der endret alle adferd. De ble alle fleipete og unnfallende. Ingen hadde lyst til å være der. Det føltes som en slags døds-klinikk», sa Weum alvorstungt under sitt vitnesbyrd.

Dommen

Aksjonistene ble alle dømt ut fra Straffelovens § 329, 1. ledd. 

«Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som, efterat Paalæg om at begive sig rolig bort af Øvrigheden er forkyndt, forbliver tilstede eller medvirker til, at nogen anden forbliver tilstede i en Samling af et større Antal Personer paa offentlig Vei eller Plads eller paa andet Sted, hvor de ikke er berettigede til at opholde sig.»

Pastor Jan-Aage Torp ble bøtelagt med 5000 kroner eller subsidiært fengsel i 10 dager. Han vedtok ikke boten.

 

Powered by Cornerstone