40 år og 600 000 liv

25. Mai 2018

Av Trine Overå Hansen, kommentator i Norge Idag

- 30. mai 1978 ble lov om selv-bestemt abort vedtatt. Det er nå 40 år siden. Folkeaksjonen mot fri abort samlet inn over 600 000 underskrifter mot innføring av ny abortlov i 1974. Det er ca. én underskrift for hvert liv som siden den gang er gått tapt som følge av den fatale loven.

Les hennes artikkel på idag.no:

Powered by Cornerstone