Eutanasi og livets avslutning

04. Juni 2018

Sykdommer og skader som fører til uførhet, innbefattet når diagnosen fremskynder døden, er tragiske.

Men menneskelivet er alltid verd å leve. 

Ethvert liv er verd å leve, endog om vi opplever belastningen ved uførhet, skader, sykdom eller fremskyndet aldring. 

KKN tror at ethvert menneskeliv har en iboende verdighet, og at det er uetisk å bevirke at livet avsluttes (eutanasi), eller medvirke og istandsette et menneske til å avslutte sitt liv (assistert selvmord).

Sann barmhjertighet betyr å finne veier til å lindre lidelse og gi omsorg for ethvert menneske, samtidig som vi ivaretar individets liv og verdighet.

Powered by Cornerstone