Velkommen!

01. Juni 2018

«Ja til LIVET, Norge!» som et intiiativ fra Kristen Koalisjon Norge (KKN) hadde sin spede begynnelse den 30. april 1995 da pastor Jan-Aage Torp fikk med seg MF-professor Arvid Tångberg og biskop Per Lønning som medarrangører av et Ja til LIVET-møte på Eidsvolls Plass foran Stortinget. 

Denne Ja til LIVET-nettbsiden er en positiv side som forteller om begeistringen for livet fra unnfangelsen og til en naturlig død.

Nettsiden bringer ordet om sannhet og rettferdighet til det norske folk, både til oss vanlige mennesker, og til de som tar beslutninger på Stortinget, i Regjeringen, og i Domstolene.

Vårt budskap er at livet er skapt og gitt av Gud, og livet er ukrenkelig fra unnfangelsen og til en naturlig død.

Samtidig ønsker vi å formidle trøst og lindring, tilgivelse og gjenopprettelse til de mange som sørger over skjebnesvangre valg som har tatt livet av ufødte babyer, og som har bidratt til at menneskers liv er blitt avsluttet.

Denne siden vil belyse de mange sider av abort og eutanasi (fosterdrap og pasientdrap), og vil ta for seg bioteknologien, reservasjonsretten og mange viktige temaer.

Vi gleder oss over de mange som i 2018 reiser seg til seierrik kamp mot den dehumaniserende abortloven, og mot ethvert forsøk på å legalisere eutanasi.

Vi vil oppmuntre mammaer og pappaer og deres familier til å ta imot barna som en velsignelse fra Gud, selv om det kan være vanskelig. 

Vi vil oppmuntre eldre og syke til å ikke velge døden, men å kjempe for livet som Gud har gitt hver enkelt å forvalte. I lidelse, smerte og guddommelig helbredelse kommer mye av det beste frem i oss. La oss hjelpe hverandre i denne livskampen.

La oss gråte med de gråtende og juble med de jublende. LIVET er en Gudgitt gave!

Powered by Cornerstone