Vern av menneskelivet

KKN arbeider for å avskaffe lov om selvbestemt abort av 30. mai 1978 og enhver lovgivning som åpner opp for pasientdrap, «eutanasi».

Vi ber Regjeringen og Stortinget å innlede prosessen med at vern av menneskelivet blir fastslått i Grunnloven slik at menneskelivet blir vernet fra unnfangelsen og til en naturlig død.

Powered by Cornerstone